Använda kamera för övervakning – vad gäller?

By Date: 2018/07/16 in Film, Tips

En av de stora frågorna på senare tid har varit en om kameror som spelat in film och tagit foton, och huruvida det kan räknas som övervakning. För ett tag sedan kom det igen in nya lagar gällande detta och för alla som gillar att filma och fota är det bra att veta vad som gäller.

En stor anledning till att det blev en massa skriverier om detta för ett tag sedan vad drönare utrustade med kameror som kunde flygas nästan var som helst av vem som helst och spela in video eller ta bilder. Oroligheter kring att detta skulle kunna användas för att olagligt övervaka andra skapade en hel del regler som i sin tur ställde till med besvär.

De nya reglerna kommer göra så att färre behöver ansöka om tillstånd för olika situationer, men det kommer att ställas högre krav på att de som vill övervaka med kamera måste se till att följa både reglerna i brottsdatalagen och dataskyddsförordningen. Dessa går att läsa mer om på Datainspektionen.

Om vi börjar med det mest relevanta här behöver privata verksamheter inte längre ett tillstånd för att kamerabevaka. Alla som redan har gått igenom processen av att få ett tillstånd under de tidigare lagarna kommer nu få sina tillstånd upphävda och de kan fortsätta att använda sin utrustning utan några problem. Så länge man uppfyller kraven i dataskyddsförordningen är det inget annat man behöver tänka på.

Detta påverkar även de som jagar och vill använda sig av åtelkameror. För den som inte vet är detta kameror som sätts upp för att se vilka typ av djur som rör sig i området. Exempel på sådana kan man se på sajten Jakto.

De som dock behöver söka tillstånd är myndigheter och verksamheter som utför uppgifter som kan anses vara av allmänt intresse. Detta kan då vara exempelvis privata skolor, kollektivtrafikbolag och de som sysslar med privat sjuk- eller hälsovård. Nya tillstånd kommer dock inte utfärdas förrän efter den 31:a juli.